Privatlivs politik

1 ANSVAR
1.1 Beskyttelse af dine persondata har vores absolut højeste prioritet.
1.2 TRAVEL behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, som oplyser om, hvordan vi behandler dine data.

2 SELSKAB
2.1 Selskabet er:
Travel4Business ApS
CVR-nr. 40518770
Skinderskovvej 10
2730 Herlev
Danmark
(Herefter benævnt ”TRAVEL”)

T: [+45] 29262724
E: kasper@travel4business.dk
W: www.travel4business.dk

3 PERSONDATA
3.1 Det er vigtigt for os, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
3.2 Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af persondata, som TRAVEL indsamler, hvordan TRAVEL behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik.

4 TYPER AF PERSONDATA
4.1 Vi indsamler typisk følgende personoplysninger fra dig, som kunde, som typisk er: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, CPR, m.v.)

5 FORMÅL
5.1 Dine persondata indsamles og anvendes til: Rejser, herunder booking af transportmidler som eks. fly eller bus, hotelophold, billetter til sportsbegivenheder mv., og generel administration af din relation til TRAVEL. Vi indsamler derfor kun oplysninger til brug for legitime formål, så vi kan opfylde vores del af den aftale, som er indgået med dig, som kunde.

6 DINE RETTIGHEDER
6.1 Indsigtsretten
6.1.1 Du har ret til at få bekræftet, om der behandles persondata om dig i givet fald, få adgang til persondata, hvorfor vi som dataansvarlige, skal udlevere en kopi heraf.
6.2 Dataportabilitet
6.2.1 Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage persondata om sig selv, uagtet om du selv har givet oplysningerne til TRAVEL.
6.3 Ret til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til, at få urigtige persondata om dig selv berigtiget af den TRAVEL uden unødig forsinkelse.
6.3.2 Retten til berigtigelse angår dog alene objektive persondata, og ikke subjektive vurderinger.
6.4 Retten til at blive glemt
6.4.1 Du har ret til, at få Persondata om dig selv slettet af TRAVEL uden unødig forsinkelse, hvorfor TRAVEL har pligt til at slette Persondata uden unødig forsinkelse.
6.4.2 Dog er retten begrænset sådan, at der ikke kan kræves sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for at retskrav kan fastlægges.
6.5 Ret til dataminimering
6.5.1 Du har ret til at få begrænset behandlingen af persondata hvis: (i) rigtigheden af Persondata bestrides af den registrerede, (ii) behandlingen er ulovlig, (iii) den dataansvarlige ikke længere har brug for Persondata til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7 BEHANDLINGSREGLER
7.1 Dataansvarlig
7.1.1 For persondata om dig som kunde, vil TRAVEL være at betragte som dataansvarlig.
7.2 Overførsel til tredjelande
7.2.1 Der sker også overførsel af Persondata til tredjelande.
7.2.2 Databehandling foretages primært inden for den Europæiske Union. I de tilfælde, hvor vi arrangerer rejser uden for EU, er TRAVEL også nødsaget til at overføre Persondata uden for EU/EØS, for at TRAVEL kan opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser, til dig, som kunde. Det er derfor vigtigt, at du som kunde, er opmærksom på, at dine Persondata potentielt set, ikke er underlagt samme sikkerhed, som inden for Danmark eller EU i øvrigt, da der ikke gælder de samme regler. Såfremt du ikke ønsker, at TRAVEL skal overføre dine Persondata, til et land uden for EU, skal du senest meddele os dette, inden du betaler for turen, da vi efterfølgende, kan være nødsaget til at overføre dine Persondata, så TRAVEL kan leve op til sine kontraktmæssige forpligtelser. For så vidt angår overførsler til USA vil disse for så vidt muligt ske på baggrund af Privacy Shield, som er en aftale mellem EU og USA, der blandt andet fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtede til at overholde, når de behandler personoplysninger. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen Persondata til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og TRAVEL.
7.3 Databehandlere
7.3.1 TRAVEL anvender eksterne virksomheder til at foretage udvalgte elementer af den tekniske drift af TRAVEL. Disse virksomheder fungerer som databehandlere i forhold til de persondata, som TRAVEL er dataansvarlig for.
7.3.2 Databehandleren handler alene efter instruks fra os.
7.4 Anden videregivelse
7.5 Såfremt TRAVEL modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af persondata, vil TRAVEL foretage udlevering af dine persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.
7.6 Generelle tekniske foranstaltninger
7.6.1 Adgang til Persondata er begrænset til personer, der har et sagligt behov for adgang til Persondata. Data vil alene blive tilgået på ”need to know” basis.
7.6.2 Når dokumenter med Persondata smides ud, anvendes makulering i aflåst beholder eller anden foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til Persondata.
7.7 Sletning
7.7.1 Det skal konkret overvejes, hvor længe persondata opbevares, inden de slettes.
7.7.2 Bogføringsreglerne indebærer, at persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning.
7.7.3 Hensynet til at TRAVEL kan varetage sine interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at oplysninger opbevares i 5 år efter afslutningen af opgaven.

8 COOKIES
8.1 Vi indsamler på forskellig vis Persondata om dig i forbindelse med driften af www.travel4business.dk. Vi indhenter Persondata om dig på vores hjemmeside og dette gør vi på forskellige måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af www.travel4business.dk.
8.2 Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.
8.3 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.
8.3.1 Ved at besøge og bruge www.travel4business.dk, giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

9 ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIK
9.1 TRAVEL kan til enhver tid og uden varsel, ændre denne privatlivspolitik med virkning for fremtiden. TRAVELs nye privatlivspolitik vil herefter være gældende for din brug af TRAVEL.

10 HENVENDELSER
10.1 Hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik, vores behandling af persondata, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:
Travel4business, CVR-nr. 40518770, Skinderskovvej 10, 2730 Herlev, Danmark,
T: [+45] [29262724], E-mail: [ kasper@travel4business.dk], Webside: www.travel4business.dk.

11 DATATILSYNET
11.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over TRAVELs indsamling og behandling af dine persondata:

Datatilsynet Telefon 3319 3200
Borgergade 28, 5. Mail: dt@datatilsynet.dk
1300 København K www.datatilsynet.dk